Corona regels

Beste volleyballers en vollybalsters, Binnen TiVoC hebben wij ook ons te houden aan de opgelegde regels om te mogen sporten. Daarom willen wij als bestuur jullie nogmaals vragen je te houden aan de, in de hal aanwezige, maatregelen.

Eveneens willen we aan de onderstaande maatregelen toevoegen dat wanneer je een gezinslid hebt die verdacht wordt van een coronabesmetting en hiervoor getest is of gaat worden, je niet in de hal komt totdat de testuitslag bekend is. Volleybal is een contactsport en we willen kost wat kost elk risico vermijden.

Overige huisregels m.b.t. Volleybal in de coronatijd:

1. Bij binnenkomst in de hal je handen desinfecteren
2. Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand
3. Toeschouwers zijn niet toegestaan
4. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt of grieperig bent
5. Kom alleen naar de hal als je daadwerkelijk deelneemt aan een training/wedstrijd of scheidsrechter/teller bent
6. Douches en toiletten mogen worden gebruikt, houd rekening met elkaar en houd ook hier 1,5 meter afstand
7. Volg altijd de aanwijzingen op van TiVoC en het RIVM
8. Blijf thuis als een gezinslid verdacht wordt van besmetting tot de uitslag bekend is

Aanvullende regels per 28-9-2020:

 • Geen toeschouwers tijdens de wedstrijden – dit geldt zowel voor alle supporters van de thuisspelende teams als die van onze tegenstanders*
 • De sportkantine zal zowel na de trainingen als tijdens de wedstrijden gesloten blijven
 • Het gebruik van de kleedkamers met maximaal 4 mensen tegelijk toegestaan is. Dus kom omgekleed naar de hal en de voorkeur heeft het om na de training of wedstrijd ook direct weer te vertrekken
 • Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
  Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.
 • Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
  Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

*Lees ook: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/29/volleybal-gaat-door-maar-zonder-publiek

Per 8-10-2020 zijn er een aantal aanvullende maatregelen van kracht. Deze maatregelen zijn voortgekomen uit de noodverorderingen van zowel de gemeente als vanuit de NeVoBo :

 •  Draag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje
 •  Zorg dat je niet eerder als 10 minuten voor de start van de training aanwezig bent
 • Zorg dat je niet eerder als 40 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig bent (dus 10 minuten voor het inspelen)
 • Zorg dat je omgekleed naar de hal komt, en je niet eerst nog moet omkleden in de kleedkamer (er geldt een maximaal aantal van 4 personen in de kleedkamers)
 • Vertrek na de training of na de wedstrijd meteen en blijf niet in de hal
 • Douche na de training of wedstrijd thuis! Handhaving in de kleedkamer op maximaal 4 personen is niet haalbaar. Daarom het verzoek om tot nader order niet meer in de hal te douchen.

Aanvullende maatregelen per 14-10-2020

Zoals bekend gemaakt zijn er aanvullende maatregelen afgekondigd door premier Rutte en minister De Jonge om het coronavirus de kop in te drukken. Dit heeft gevolgen voor het volleybal:
1. Alle competities worden stilgelegd.
2. Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief trainer) per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Wanneer seniorenleden willen trainen dienen zijn vooraf een plan in te leveren bij het bestuur, welke zal bepalen of deze binnen de opgelegde maatregelen past. Het bestuur kan altijd besluiten om geen toestemming te verlenen aan het plan
3. Jeugdteams tot 18 jaar (t/m 17) mogen ‘gewoon’ blijven trainen.
4. Douches worden gesloten (bij TiVoC was dit al een genomen besluit, maar nu is dit een landelijk besluit geworden)
5. TiVoC volgt het advies voor het dragen van een mondkapje (voor nu dus dragen als je niet aan het sporten bent), dit wordt echter ook verplicht op het moment dat dit door de overheid juridisch geregeld is en door de overheid gecommuniceerd is.

De bovenstaande maatregelen gaan vanavond 14-10-2020 om 22:00 uur in.

We begrijpen dat dit lastig wederom vervelende maatregelen zijn, maar we moeten het met z’n allen doen.

De kantine zal op trainings- en wedstrijddagen gesloten zijn!

Het Bestuur