Gouden Regels

TiVoC wil een sterke vereniging zijn. Hierbij horen duidelijke regels die wij samen naleven: De Gouden Regels. Wij vinden dat vanzelfsprekend en gaan er vanuit dat iedereen deze regels naleeft. Je kunt hierop worden aangesproken of je kunt zelf iemand hierop aanspreken. Zo kunnen we met z’n allen een bijdrage leveren en houden we het gezellig en sportief!

Heb je vragen over deze Gouden Regels, neem dan contact op met Els van de Kolk of per mail met Els via vertrouwenspersoon@tivoc.nl

Het Bestuur

goudenregelstxt