Secretaris

  • Overal

Per direct is het bestuur van de volleybalvereniging TiVoC op zoek naar een nieuwe Secretaris. Een secretaris die zich enthousiast wil inzetten voor de volleybalvereniging TiVoC. Affiniteit heeft met sport in het algemeen en volleybal in het bijzonder. Een functie met voornamelijk administratieve taken en mogelijkheden om met het bestuur vorm te geven aan de volleybalvereniging TiVoC.

Verantwoordelijkheidsgebieden

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Verdelen van de voorkomende taken tussen de bestuursleden.

Ondersteunt en contactpersoon/aanspreekpunt in het bestuur voor een aantal organisatietaken zoals: wedstrijdcoördinator, scheidsrechtercoördinator en accommodatiecoördinator.

Bijhouden actielijsten en opmaken van notulen voor vergaderingen binnen de vereniging, zoals de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering.

Beheert de verenigingsadministratie van TiVoC.

Administreert relevante uitgaande stukken en ingekomen stukken.

Beheerder van autorisaties voor de in gebruik zijnde software bij TiVoC, zoals de ledenadministratie of de cloud omgeving.

Corresponderen aan leden en externe partijen namens het bestuur.

Beheert het jaarplan van de vereniging. Het jaarplan geeft een overzicht en beschrijving van de verenigingsactiviteiten en taken nodig voor de organisatie van een verenigingsjaar.

Maar waarom zou je dit doen?

Je wilt je graag inspannen voor de vereniging en je kunt zo betrokkenheid voor TiVoC inzetten. Geeft samen met de andere bestuursleden vorm aan de volleybalvereniging. Een functie die ongeveer een avond per week vraagt aan inzet.

Kortom: een leuke, essentiële en overzichtelijke functie.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar webbeheer@tivoc.nl

Bookmark de permalink.