Huishoudelijk reglement TiVoC –

Hernieuwd huishoudelijk reglement TiVoC

In het hernieuwde reglement zijn o.a. opgenomen: De Gouden Regels van de vereniging; vrijwilligersbeleid, vernieuwd bestuurs-organogram en invulling commissies.

Het gehele reglement is na te lezen door deze te downloaden via deze link:

Download Huishoudelijk Reglement TiVoC