Ben jij de nieuwe Voorzitter TiVoC

  • Overal

Per direct is het bestuur van de volleybalvereniging TiVoC op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een voorzitter die ervaring heeft met aansturen en uitvoeren van bestuurstaken en het werken met vrijwilligers; Affiniteit heeft met sport in het algemeen en volleybal in het bijzonder.

Verantwoordelijkheidsgebieden

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van de vereniging TiVoC.

Zorgen voor een goede interne communicatie tussen leden, commissies en bestuursleden. Daarbij tevens zorgen voor een goede taakverdeling tussen bestuursleden;

Bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsplannen om de toekomst van vereniging veilig te stellen; Ontwikkeling van beleid in samenspraak met de leden en betrokkenen binnen TiVoC.

Leiden van vergaderingen, zoals de Algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen

Vertegenwoordigen naar buiten en optreden als primair contact (woordvoerder) voor officiële instanties, verenigingen, de pers, gemeente en andere contacten.

Maar waarom zou je dit doen?

Je wilt je graag inspannen voor de vereniging en je kunt zo betrokkenheid voor TiVoC inzetten. Wij zoeken iemand die snapt wat er nodig is als voorzitter voor een al jaren actieve vereniging in groei en ontwikkeling van de TiVoC als geheel en de volleybalsport in het bijzonder. Kortom: een leuke, essentiële en inspirerende functie.

Bij interesse kan je contact opnemen met de secretaris via secretaris@tivoc.nl.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar secretaris@tivoc.nl

Bookmark de permalink.