Home » Nieuwsitems » Geen trainingen

Geen trainingen

Beste Trainers en Leden,

Zoals vanmiddag al aangegeven heeft het bestuur vanavond overleg gehad over de genomen maatregelen en hoe we hiermee om willen gaan. Hierover het volgende:

De groepsgrootte voor senioren wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen, exclusief trainer. Het spelen van 2 tegen 2 is daarmee helaas niet mogelijk, want feitelijk gezien is er dan sprake van een groepsgrootte van meer dan 2 personen. Kortom, trainen zou alleen mogelijk zijn met 2 personen per half veld, en dan met in achtneming dat de bal niet over het net naar de andere 2 gespeeld mag worden. Kortom, niet handig een haalbaar. Er is ook nog overleg geweest met Nevobo en die geven ook aan dat het de keuze van de vereniging zelf is, maar het advies is, ook als signaal om de besmettingen te laten dalen, om de trainingen stil te leggen.

Het bestuur heeft daarom besloten om voor de komende 14 dagen de trainingen voor senioren volledig stil te leggen. Na deze 14 dagen zullen we de keuze heroverwegen ook aan de hand van de maatregelen en berichtgeving op dat moment.

Voor de jeugd blijven de regels hetzelfde. Deze mogen trainen met het eigen team zonder beperkingen. Hiervoor zijn geen wijzigingen op dit moment.

We snappen dat dit jammer is, maar we hopen hiermee bij te dragen aan de daling van de besmettingen zodat we zo snel als mogelijk weer normaal kunnen volleyballen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur