Home » Verenigingsinfo » Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Leuk dat je lid wil worden van TiVoC, de volleybalvereniging van Tiel. Voor je aanmelding ontvangen we graag onderstaande aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend van je retour.

Wat je nodig hebt om in te schrijven:

 • Vul het machtigingsformulier in en stuur dat digitaal mee (scan/foto/digitaal ingevuld).
 • Als je eerder bij een andere vereniging lid bent geweest en daar ook in de Nevobo-competitie hebt gespeeld, stuur dan een foto/scan van de spelerspas mee met het inschrijfformulier.
 • Wil je competitie spelen, stuur dan een digitale pasfoto mee.
 • Vul onderstaande formulier in en hecht het machtingingsformulier en de eventuele spelerspas en pasfoto aan.
 • Ledenadministratie; ledenadministratie@tivoc.nl

  1. Persoonsgegevens nieuw lid

  Onderstaande gegevens zijn nodig om het nieuwe lid te registreren als bondslid en verenigingslid, de hoogte van de contributie te bepalen en vast te stellen in welk(e) team(s) de persoon kan gaan starten.

  Contactgegevens lid

  Als het nieuwe lid minderjarig is, kunnen hier ook e-mailadres en mobiel nummer van een ouder/verzorger worden ingevuld:

  Het mobiele nummer kan worden gebruikt voor relevante WhatsApp-groepen.


  2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

  Ouder/verzorger 1

  Als het nieuwe lid minderjarig is, zijn onderstaande gegevens verplicht.

  Het mobiele nummer kan worden gebruikt voor relevante WhatsApp-groepen.

  Ouder/verzorger 2 (optioneel)

  Het mobiele nummer kan worden gebruikt voor relevante WhatsApp-groepen.


  3. Opgave voor

  De indeling in een competitieteam vindt plaats door de jeugdcommissie en technische commissie, namens het bestuur, in overleg met de trainer(s). Opgave voor de competitie is dus geen garantie voor deelname in een bepaald team.

  3.1. Mini/CMV-volleybal

  3.2. NeVoBo

  3.3. Recvol

  Bent u eerder lid geweest van een volleybalvereniging?


  4. Lidmaatschapsvoorwaarden

  Om de vereniging goed te laten draaien, hebben we een aantal spelregels nodig. De belangrijkste regels hebben we in deze voorwaarden opgenomen.

  Artikel 1:

  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Minderjarigen (leden jonger dan 18 jaar) dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder/voogd.

  Artikel 2:

  U heeft kennis genomen en bent akkoord met het privacy statement van de volleybal vereniging TiVoC. U heeft kennis genomen en bent akkoord met het huishoudelijk reglement volleybalvereniging TiVoC.

  Artikel 3:

  Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de contributieverplichtingen, zoals deze door het bestuur van de vereniging zijn vastgesteld.

  Artikel 4:

  Opzeggen van het lidmaatschap jeugdlid kan alleen door u voor 1 januari of voor 1 juni.

  Opzeggen van het lidmaatschap gewone leden kan voor 1 juni.

  Opzegging van uw lidmaatschap kan per E-mail gericht aan secretaris@tivoc.nl.

  Artikel 5:

  De seniorenleden dienen zelf voor vervoer bij uitwedstrijden van het team zorg te dragen. Voor de jeugdleden geldt dat de ouders de verplichting hebben deel te nemen in het rooster dat voor het rijden wordt opgesteld door de contactouder van het team. De vereniging stelt hiervoor geen reiskostenvergoeding beschikbaar.

  Artikel 6:

  Alle schade van welke aard dan ook door u toegebracht aan eigendommen van de vereniging (dus ook wedstrijdkleding of ballen) of van de tegenpartij zullen door u, na ontvangst van een officiële aansprakelijkheidstelling, aan de vereniging worden vergoed. Indien u door de Nevobo voor gedragingen tijdens en na de wedstrijd wordt beboet zal de vereniging de kosten hiervoor op u verhalen


  5. Ondertekening

  Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde lidmaatschapsvoorwaarden en verklaart u alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  Voor het minderjarige lid moet de ouder/verzorger tekenen.