Home » Nieuwsitems » Gemeente Tiel – aangekondigde bezuinigingen

Gemeente Tiel – aangekondigde bezuinigingen

Beste leden,

Afgelopen dagen is er binnen de Gemeente Tiel een situatie ontstaan omtrent vergaande bezuinigingen om de begroting binnen onze gemeente rond te krijgen. Kortgezegd komt het erop neer dat de Gemeente Tiel 2,5 miljoen structureel moet gaan bezuinigen. De Gemeente Tiel heeft voornemens een (groot) deel van deze bezuinigingen te gaan doorvoeren op sportverenigingen, evenementen en cultuurorganisaties.

Als bestuur van TiVoC zijn wij, samen met alle sportverenigingen, culturele instellingen en organisaties van evenementen, uitgenodigd voor een voorlichting over deze voorgenomen maatregelen. Deze bijeenkomst is donderdag 23 mei in het gemeentehuis. Wij zullen hier met een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn om de belangen van onze club te verdedigen en de informatie te ontvangen. 

Mochten er vragen zijn kan je contact opnemen met het bestuur per email of natuurlijk even in de sporthal.

Met sportieve groet,

Harmen, Frits, Jochem, Geert Jan en Harald