Home » Nieuwsitems » Investeren in een goede jeugdopleiding?

Investeren in een goede jeugdopleiding?

TiVoC neemt deel aan het OFO project i.s.m. de Provincie Gelderland.

In samenwerking met Topsport Gelderland gaat de Nevobo acht verenigingen ondersteunen bij het opzetten en versterken van hun jeugdopleiding. Het project Ontwikkelfasegericht Opleiden (OFO) wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en uitgevoerd door RW Volley. Een unieke kans om een flinke impuls aan de kwaliteit van de jeugdopleiding te geven!

Het project OFO zal verenigingen ondersteunen bij:
– Het (door)ontwikkelen van een technisch jeugdbeleidsplan met aandacht voor de verschillende ontwikkelfasen die sporters doorlopen;
– Het opleiden en bijscholen van trainers zodat zij uitvoering kunnen geven aan het jeugdbeleidsplan. De trainers krijgen handvatten over wat ze spelers op een bepaald niveau kunnen leren, en uitdagende oefenstof waarmee ze dit kunnen bereiken;
– Het opzetten van trainersbegeleiding, waardoor trainers kwalitatief goede en ook leuke trainingen kunnen verzorgen, met als resultaat dat spelers en trainers langer behouden kunnen worden voor de club.

Dit traject is mede onderdeel van de visie om te groeien als volleybalvereniging binnen de gemeente Tiel. Dit zowel in ledenaantal als opleidingsvereniging waardoor onze teams op een hoger niveau kunnen gaan spelen.