Home » Nieuwsitems » Wijzigingen Cool Moves Volley spelregels 2017-2018

Wijzigingen Cool Moves Volley spelregels 2017-2018

Aanpassingen vooral om spelplezier te verhogen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsvoorstel. Nadat de Bondsraad het voorstel in december vorig jaar aannam, zal de komende jaren intensief worden ingezet op drie speerpunten: aanbod, kader en jongens. De gedachte dat ieder kind op zijn of haar niveau moet kunnen genieten van volleybal, het spelplezier, staat hierin centraal.

In het beleidsvoorstel Jeugd werden naast spelplezier de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  • De methodiek is gebaseerd op de algemene motorische ontwikkeling van het kind tot 12 jaar
  • De methodiek werkt van sportbreed naar sportspecifiek aanbod
  • De methodiek leert het kind stapsgewijs alle vaardigheden van volleybal, voorbereidend op 6 x 6 volleybal
  • De methodiek moet altijd en overal gespeeld kunnen worden
  • De methodiek past bij de belevingswereld van jongens en meisjes

Resultaat
Een projectgroep die bestond uit een externe projectleider, de werkgroep Jeugd van de bond, en ‘criticasters’ Roy Wassen, Rogier van Megelen en Sven Walleze werkten aan de doorontwikkeling van de huidige CMV-methodiek. Zij zetten onder meer een enquête uit naar alle verenigingen. Ruim 300 clubs gaven hun mening, op basis waarvan er vanaf het komende seizoen een aantal wijzigingen binnen CMV zullen worden doorgevoerd en een aantal nieuwe ideeën zal worden getest.

De testfase zal in samenwerking met clubs worden opgezet; in april ontvangen verenigingen daarover meer informatie.

Wijzigingen per seizoen 2017-2018
Hieronder volgt een samenvatting van de regels die vanaf komend seizoen wijzigen. De nieuwe spelregels, met daarin ook een toelichting op de wijzigingen, volgen op een later moment.

  • Algemeen: Teams mogen in plaats van uit 4, ook uit 3 spelers bestaan
  • Niveau 2: Wanneer er onduidelijkheid is over wie het veld moet verlaten, spelen de kinderen eenmaal Steen-Papier-Schaar. De verliezer verlaat het veld.
  • Niveau 2: het terugverdienen van één speler mag wanneer er drie vangballen zijn gemaakt. Deze hoeven niet meer achtereenvolgend (dus zonder tussengemaakte fout) plaats te vinden.
  • Vang-gooi beweging: er is onduidelijkheid over hoe deze beweging uitgevoerd moet worden. In de nieuwe spelregels wordt beschreven wat er WEL de bedoeling is, in plaats van wat NIET de bedoeling is.

Voor meer informatie: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/wijzigingen-cool-moves-volley-spelregels-2017-2018