Home » Vacature

Archieven: Vacatures

Voorzitter

De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorg dragen voor het voortbestaan van de vereniging.

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van TiVoC. De vrijwilligerscoördinator zorgt dat de inzet van de vrijwilligers evenredig, gestructureerd verloopt. Hij/zij zorgt voor een goede sfeer binnen de vrijwilligerspool. Hij/zij enthousiasmeert en stimuleert alle leden om zijn of haar steentje bij te dragen.

Barcoördinator

De barcoördinator regelt, organiseert en plant de bezetting van de bardiensten in de kantine van de Betuwehal.