Declaratieformulier

Wanneer voor het organiseren van activiteiten kosten worden gemaakt, met goedkeuring van de activiteitencommissie en bestuur, kunnen deze worden gedeclareerd.

Hiervoor kan onderstaand declaratieformulier worden gebruikt. Het formulier dient te worden voorzien van originele bonnen en handtekeningen en dient te worden ingeleverd bij de Penningmeester.

Declaratieformulier

Voor vragen kan er een mail worden gestuurd naar penningmeester@tivoc.nl