Home » Nieuwsitems » Algemene ledenvergadering 13-9-2017 verplaatst

Algemene ledenvergadering 13-9-2017 verplaatst

 Beste (ouders van) leden van TiVoC,

Aanstaande 13 september is de jaarlijkse ledenvergadering.
Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit aanwezig te zijn bij deze algemene ledenvergadering.

Besproken worden onder andere de financiën, nieuwe ontwikkelingen en het beleid.
Harald van Neerbos is volgens rooster aftredend als voorzitter en stelt zich weer herkiesbaar als voorzitter voor de komende periode.
Eventuele kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich melden bij het bestuur of via secretaris@tivoc.nl voor 6 september aanstaande.

In de eerder verstuurde e-mail vind u de volgende stukken voor de vergadering:

  •     De agenda
  •     Verslag van de ledenvergadering gehouden op 7 september 2016.

Financiële stukken volgen.
Locatie voor de ledenvergadering is de kantine van de Betuwe sporthal.
De vergadering start om 20:00uur en eindigt uiterlijk om 22:00uur.

Graag tot 13 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TiVoC

Harald, Harmen, Frits, Daphne en Geert Jan.