Home » Nieuwsitems » ALV September 2019

ALV September 2019

Beste (ouders van) leden van TiVoC,

Terwijl de vakantie nog in volle gang is, bij deze al de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Graag nodigt het TiVoC bestuur u uit op 18 september aanstaande in de Betuwehal om 20:00uur.

Een volle agenda met de gebruikelijke items en een terugblik en vooruitblik, maar ook de voordracht van Jochem Damhuis als de nieuwe penningmeester.

Daarnaast hebben de voorzitter TiVoC, Harald van Neerbos, en de voorzitter TC, Harmen Gorter, aangegeven te willen stoppen.
Hierover is al eerder gecommuniceerd.
Wil je meer weten over deze bestuursfunties en/of heb je interesse. We horen het graag via secretaris@tivoc.nl.

Per e-mail zijn reeds toegezonden:
  • De concept agenda.
  • Verslag van de ledenvergadering gehouden op 12 september 2018.

De financiële stukken (exploitatie overzicht, balans en begroting seizoen 2019-2020) volgen uiterlijk een week voor de vergadering.

Start is om 20:00uur en duurt tot uiterlijk 22:00uur.

Graag tot ziens op 18 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van TiVoC

Harald, Harmen, Frits, Jochem en Geert Jan.