Home » Nieuwsitems » Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Beste (ouders van) leden van TiVoC,

Terwijl de vakantie nog in volle gang is, bij deze al de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 
Graag nodigt het TiVoC bestuur u uit op woensdag 16 september aanstaande in de Betuwehal om 20:00uur.
Zoals het er nu uitziet is een vergadering in de Betuwehal mogelijk voor de ALV.
We houden iedereen uiteraard op de hoogte met betrekking tot eventuele aanvullende corona maatregelen nodig om de ALV te kunnen houden in de Betuwehal.

Een volle agenda met o.a.: het verloop van de corona crisis bij TiVoC, vervulling van de ledentaken en de gebruikelijke items met een terugblik en vooruitblik.
Andere onderwerp is dat Geert Jan Klinkhamer aftredend is als secretaris volgens rooster, maar zich niet meer herkiesbaar stelt en stopt.
Op tivoc.nl staat een overzicht van de vacatures met ook deze vacature.
Het bestuur hoort je interesse graag via secretaris@tivoc.nl of penningmeester@tivoc.nl voor 5 september 2020.
 
De stukken (agenda, verslag ALV 2019, exploitatie overzicht, balans en begroting seizoen 2020-2021) volgen uiterlijk een week voor de vergadering.
 
Start is om 20:00 uur en duurt tot uiterlijk 22:00 uur.
Graag tot ziens op 16 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van TiVoC

 Frits, Jochem, Sjoerd, Ronald en Geert Jan.