Home » Vacatures » Voorzitter

Voorzitter

De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorg dragen voor het voortbestaan van de vereniging.

Samen met de overige bestuurders ziet de voorzitter er op toe dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd. Dit beleid zal in veel gevallen tot stand zijn gekomen door commissies en/of werkgroepen binnen de vereniging, op aansturing van het bestuur.

Taken

 • Het besturen van de vereniging;
 • erop toezien dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt;
 • voorzitten van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen;
 • erop toezien dat er een deugdelijke notulering en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering plaatsvindt;
 • vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten (o.a. in gesprekken met bonden, gemeentes en andere verenigingen);
 • intern aanspreekpunt van de vereniging;
 • overlegpartner van commissies en werkgroepen;
 • verantwoordelijk voor het inwinnen van advies en ondersteuning van derden;
 • invullen van alle taken die niet bij een andere bestuurder of orgaan van de vereniging liggen.

Tijdsbesteding

Geschatte tijd is een 5 uur per maand:

 • 2 uur per maand bestuursvergadering,
 • 1 uur voorbereiding bestuursvergadering,
 • 1 uur acties vanuit de bestuursvergadering,
 • 1 uur representatietijd (aanwezigheid in de hal of bij externe bijeenkomsten)

Ben jij 18+, enthousiast, vind je het leuk om een sturing te geven aan onze mooie vereniging en draag je TiVoC een warm hart toe dan zijn we op zoek naar jou!

Mail naar: secretaris@tivoc.nl of neem contact op met één van de bestuursleden